חזון זוהי פקולטה שהשכילה, מן היום הראשון, לחשוב מחוץ לקופסא, לאתגר את מתכונת הלימודים המקובלת בלימודי משפט ולפתח תחומי מחקר חדשים, שיתאימו לחיים במאה העשרים ואחת . פקולטה ששמה לה למטרה לבחון בכל פעם מחדש את תפקידו של המשפט בעולם משתנה ובעיקר לשאול שאלות.

היסטוריההפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מתאפיינת בכך שהיא חוקרת ומלמדת "משפט בעולם משתנה". שרטטנו כמה ציוני דרך בולטים במהלך עשרים שנות הפקולטה כמו גם בעולם המשתנה שסובב אותנו .
 
 

בחגיגה לציון עשרים שנה להווסדנו, בחרנו לבחון את המציאות עם הפנים לעתיד
דרך שלושה צירים של שינוי: הגאופוליטי, החוקתי-חברתי והטכנולוגי.
צירים אלה מתאפיינים בשינויים משמעותיים הן סביב שנות ההקמה של הפקולטה
והן בשנה האחרונה.
על המשמעויות העתידיות של שינויים אלה נחשוב יחד עם דוברים-אורחים
וחברי הסגל  מהפקולטה למשפטים.